بنام خدا

Farabi Logo

*ترم سوم  مدیریت اجرائی*

  اخبار سامانه

  عکس مدیر اجرایی
  واریز شهریه ترم سوم
  از مدیر اجرایی در شنبه، 20 آبان 1396، 11:07 عصر
   

  *واریز شهریه ترم سوم*

  مهلت: 20 تا 26 آبان ماه

  شماره حساب: 0111284514000

  شماره شبا: IR530190000000111284514000

  به نام موسسه آموزش عالی فارابی- بانک صادرات

  تصویر فیش واریز شهریه را به ایمیل Farabi.service@gmail.com ارسال نمائید.

   

  عکس مدیر اجرایی
  شهريه ترم سوم -زمان بندي ثبت نام
  از مدیر اجرایی در شنبه، 20 آبان 1396، 12:01 عصر