اخبار سامانه

واریز شهریه ترم سوم

 
عکس مدیر اجرایی
واریز شهریه ترم سوم
از مدیر اجرایی در شنبه، 20 آبان 1396، 11:07 عصر
 

*واریز شهریه ترم سوم*

مهلت: 20 تا 26 آبان ماه

شماره حساب: 0111284514000

شماره شبا: IR530190000000111284514000

به نام موسسه آموزش عالی فارابی- بانک صادرات

تصویر فیش واریز شهریه را به ایمیل Farabi.service@gmail.com ارسال نمائید.